Slovo „Kyokushin“ znamená cesta poslední pravdy a slovo „Kai“ skupinu. Jedná se více o školu než o styl. Postoje jsou podobné jako v Goju-ryu a jsou zde patrné elementy korejského Karate.

Tvůrcem této školy je mistr Karate, který se narodil v roce 1923 v Koreji jako Hyung Yee a po přestěhování do Japonska v roce 1938 přijal jméno Masutatsu Oyama. Trénoval postupně Judo, Shotokan-ryu a Goju-kai.

V roce 1957 zakládá vlastní školu, které dává název Kyokushinkai. Kyokushin karate je výsledkem jeho mnohaletého a velice náročného tréninku. V této škole dominuje síla, tvrdost a důraznost. Jsou zde ukryty i ty hodnoty, které nelze v běžném sportovním zápase použít, protože by mohly člověku ublížit. Sosai Oyama byl přesvědčen, že lidské tělo snese téměř vše. Musí však projít tvrdou a náročnou cestou sebezdokonalování. Stoupenci tohoto stylu musí být odolní vůči účinkům vnější síly.

Hned od počátku stojí tato škola v opozici oproti stávajícím organizacím Karate. Okolo roku 1960 je Oyamův bojový styl zařazen do celesvětové federace Honbu Kyokushinkai Kan Karate. Jejím prezidentem se stává japonský ministerský předseda E. Sato a výkonným ředitelem je Oyama Sensei.

Od smrti Masutatsu Oyamy v roce 1994 stojí v čele Kancho Shokei Matsui a federace se štěpí na IKO 1 (Kancho Shokei Matsui), IKO 2 (nyní WKO – vede shihan Kenji Midori, 6. Dan), IKO 3 a další. Velmi silné a sportovně kvalitní zázemí má tento styl, škola, v sousedním Polsku nebo Maďarsku.

Výraz „Kyokushin“ se skládá ze dvou Japonských slov, „Kyoku“ (nejlepší, extrémní) a „Shin“ (realita nebo pravda uvnitř). Plný název je Kyokushin KaiKan, kde „Kai“ znamená seznámit se, připojit se nebo ztotožnit se, a „Kan“ škola/rozvoj.

Oficiální dogi (kimono), používané cvičícími při tréninku má slovo KyokushinKai vyšito na levé straně svrchní části dogi, tento znak se nazývá „Kanji“ . Mezinárodně uznávaný symbol Kyokushin Karate, Kanku, vznikl z kata Kanku Dai. V téhle katě jsou ruce „zdviženy k nebi a prsty se dotýkají oblaků“. „Symbol interpretuje prsty jako body naznačující vrchol-maximum, představuje zápěstí jako širokou oblast, znázorňuje sílu. Střed znázorňuje nekonečno, a kruh kolem celé této části, spojitost a kruhový pohyb. Poukazuje na rozdíl a protiklad mezi tradičními technikami, které kladou důraz právě na kruhový pohyb a Kyokushin Karate, které se spoléhá na jednoduchý přímočarý pohyb.“

Při založení WKO (dříve IKO2) došlo ke změnám symboliky KANKU – KOKORO, KANJI-SHINKANJI.