Pravidla zápasu ve stylu Kyokushin Karate

Na závodech v kumite (zápase) ve stylu Kyokushin Karate není povoleno používání rukavic, ani chráničů nohou, všechny klouby musí být odhalené (vyjímku povoluje hlavní rozhodčí na základě doporučení dohlížejícího sportovního lékaře). Další se vztahuje na kolena, kde můžeme použít (pouze) stahovaček. Je zakázáno útočit pěstmi i jakoukoli částí paží na hlavu a krk. Na hlavou je povoleno útočit pouze kopy a to ještě ne všemi (je vyloučen boční kop Yoko-geri).
Pokud se chcete zúčastnit zápasu váš minimální věk musí být 18 let. Horní hranice věku je stanovena lékařem, který provádí prohlídku před závodem. Rovněž lékař určuje minimální váhu závodníků startujících v I.kategorii – lehké váze. Nejnižší stupeň technické vyspělosti účastníků závodu určuje organizátor.

Pořádají se také závody pro děti a mládež, v těchto kategoriích jsou povinné chrániče rukou, holení včetně nártu a helma.

Všeobecná pravidla
1. Každý závodník musí být oblečen v čistém bílém gi s nášivkou organizace. Při zápase je jeden ze závodníků označen červeným pásem nebo stuhou.

2. Nehty u nohou i rukou musí být řádně ostříhány, nepřipouští se používání chráničů, bandáží a jiných ochranných pomůcek s vyjímkou suspenzoru a stahovaček kolen, o jejichž použití se přesvědčuje osobně hlavní rozhodčí.

3. Určují se čtyři základní váhové kategorie pro muže:
kat. I: váha – 70 kg (lehká)

kat. II: váha  – 80 kg (střední)

kat. III: váha – 90 kg (těžká)

kat.IV: váha + 90 kg (super těžká)

váhová kategorie pro ženy:

kat.I: váha – 55kg (lehká)

kat.II: váha – 65kg (střední)

kat.II: váha + 65 kg (těžká)

(není to pravidlem, ale většinou organizátoři vyhlašují otevřenou kategorii „OPEN“ bez rozdílu vah)

Zápasiště „ring“
1. Pole, ve kterém se zápasí vymezuje čtverec o délce strany 8 m.

2. Označení zápasiště, rozmístnění závodníků, hl. rozhodčího, rozhodčích (pomocníků hl. rozhodčího) i nejvyššího rozhodčího (arbitra) musí být provedeno v souladu s normami vydanými pro závody v dané organizaci kyokushin karate.
3. Pole zápasu musí být pokryto polotvrdou žíněnkou tzv. tatami.

Hlavní rozhodčí, rozhodčí, arbitr
1. Každému zápasu soudcují 4 rozhodčí- pomocníci hl. rozhodčího, hlavní rozhodčí a dohlížející arbitr.
2. Každý ze čtyř rozhodčích – pomocníků disponuje jedním hlasem.
3. Hlavní rozhodčí disponuje rovněž jedním hlasem.
4. Arbitr dohlíží a je zárukou nestrannosti a poctivosti v rozhodování rozhodčích.
5. Arbitr nemá právo hlasovat.
Doba trvání zápasu
1. Každý zápas trvá zpravidla 2 minuty (připouští se 3 minuty v zápasech finálových).

2. Jestliže je po prvním kole zní verdikt rozhodčích nerozhodně následuje , které trvá stejně dlouho jako první kolo.

3. Jestliže ani po prodloužení není rozhodnuto o vítězi přichází na řadu převážení zápasníků. V případě rozdílu většího než 5 kg (v každé váhové kategorii) vítězí soupeř s menší vahou.

4. V případě rozdílu vah menších než 5 kg může nařídit hl. rozhodčí další kolo zapasu a nebo následuje přerážení (tameshiwari) a vítězí závodník jehož počet přeražených desek je vyšší. Pokud i počet přeražených desek je stejný může rozhodčí nařídit ještě jedno kolo zápasu (encho – sen), po kterém musí být vyřknut závěrečný verdikt.

5. V případě závodu družstev po prvním prodloužení s nerozhodným výsledkem jsou zápasícím přiznány vybojované body a je ohlášena remíza.

Pravidla bodování
Zvítězí závodník, který převahu o plný bod (ippon) nebo půl bodu (waza-ari) v momentě zakončení zápasu. Dva půl-body dávají jeden plný ippon.
Kriteria (možné příklady) pro ippon:
– Každá technika s vyjímkou zakázaných technik, která znemožní protivníkovy pokračovat v zápase na dobu delší než 5 sekund, zaručuje plný bod.
– Pokud sám závodník přizná, že byl zasažen povolenou technikou, po které se rozhodne zápas ukončit, jeho protivník získává plný bod.
– Vážný faul na jehož základě je závodník diskvalifikován zaručuje vítězství jeho soupeře.
Kriteria (možné příklady) pro waza-ari:
– Závodník nezablokoval povolenou techniku, ale vrací se do zápasu po časovém limitu kratším než 5 sekund…V takovém případě je přiznáno půl bodu jeho protivníkovi.
– Jestliže závodník spadl na zem po technice obsahující podmetení a čelní úder vykonaný v plynulé kombinaci s tímto podmetem, je jeho protivníkovi přiznáno waza-ari.
Vítězství skrze rozhodnutí rozhodčích bývá v takovém zápase, kde chybí ippon nebo waza-ari. Rozhodčí vysloví verdikt, jež přinese vítězství závodníkovi, který měl v průběhu zápasu technickou převahu a nebo bojovnějšího ducha