ORANŽOVÝ PÁS (10 Kyu)

A) Techniky

Kihon

(1) Postoje (Tachikata)

Heisoku Dachi, Musubi Dachi, Heiko Dachi, Shizen Dachi (Sotohachiji Dachi), Uchihachiji Dachi, Sanchin
Dachi, Zenkutsu Dachi, Kiba Dachi, Tsuruashi Dachi, Moroashi dachi

(2) Údery (Tsuki)

Seiken Chudan Tsuki, Seiken Jodan Tsuki, Seiken Ago Uchi, Seiken Shita Tsuki, Seiken Kagi Tsuki, Hiji
Uchi, Uraken Ganmen Uchi, Uraken Sayu Uchi, Uraken Hizo Uchi, Uraken Mawashi Uchi, Shuto Ganmen
Uchi, Shuto Sakotsu Uchi, Shuto Sakotsu Uchikomi, Shuto Hizo Uchi, Shuto Uchi Uchi

(3) Bloky (Uke)

Jodan Uke, Chudan Soto Uke, Chudan Uchi Uke, Gedan Barai, Uchi Uke Gedan Barai

(4) Kopy (Keri)

Mae Keage, Uchimawashi, Sotomawashi, Hiza Geri, Kin Geri, Mae Geri, Mawashi Geri,
Yoko Geri, Yoko Keage, Kansetsu Geri, Ushiro Geri

Ido

V Zenkutsu Dachi: pohyb vpřed a vzad, Mawate, kombinováno s 1 technikou (Tsuki, Keri, Uke)

Kata

Taikyoku Sono Ichi & Ni, Sokugi Taikyoku Sono Ichi

B) Kondiční cvičení

Roztažení: placka
Kliky: 20
Dřepy s výskokem: 20
Stoj na rukou: 20 vteřin (s pomocí)
Přítahy: 3
Technika ve výskoku: Tobi Geri (do výše své výšky)

C) Kumite

(1) Yakusoku Kumite: blok proti úderu – Tsuki, blok proti kopu – Tsuki, blok proti úderu – Keri, blok proti
kopu – Keri
(2) Jiyu Kumite: 30 vteřin