Zelený s pruhem a hnědý pás
(3 & 2 Kyu)

A) Techniky

Ido

Základní pohyb při Kumite (Shizen Tai): Okuri Ashi, Fumi Ashi, Kosa, Oiashi (Sagari)

Kata

Pinan Sono Go, Gekki Sai Dai, Tsuki no Kata

B) Kondiční cvičení

Roztažení: placka
Kliky: 60
Dřepy s výskokem: 60
Stoj na rukou: 60 vteřin
Přítahy: 12
Technika ve výskoku: Tobi Ushiro Geri nebo Tobi Ushiro Mawashi Geri (levá i pravá strana)

C) Kumite

(5) Yakusoku Kumite: Uke a Uke Kaeshi v bojovém střehu, práce nohou
(6) Jiyu Kumite: 60 vteřin 5 kol