Žlutý s pruhem a zelený pás
(5 & 4 Kyu)

A) Techniky

Kihon

(1) Údery (Tsuki)

Koken Uchi, Haito Uchi, Morote Tsuki

(2) Bloky (Uke)

Koken Uke, Haito Uchi, Jyuji Uke

Ido

Pohyb s otočením, Kiba Dachi + Kaiten Tettsui
Dako Ido (45 stupňů), 45 stupňů Kiba Dachi + Gedan Barai

Kata

Pinan Sono San & Yon, Yantsu

B) Kondiční cvičení

Roztažení: placka
Kliky: 50
Dřepy s výskokem: 50
Stoj na rukou: 50 vteřin
Přítahy: 10
Technika ve výskoku: Tobi Geri (do výše své výšky + 20 cm)

C) Kumite

(3) Yakusoku Kumite: Uke Kaeshi (Blok a obrana) – použití různých úderů a kopů
(4) Jiyu Kumite: 60 vteřin 3 kola