ZELENÝ PÁS
(4 & 3 Kyu)
A) Techniky
Kihon

(1) Údery (Tsuki)
Koken Uchi, Haito Uchi, Morote Tsuki

(2) Bloky (Uke)
Koken Uke, Haito Uchi, Jyuji Uke

Ido
Pohyb s otočením, Kiba Dachi + Kaiten Tettsui
Dako Ido (45 stupňů), 45 stupňů Kiba Dachi + Gedan Barai

Kata
Pinan Sono San & Yon, Yantsu, Tsuki no Kata

B) Kondiční cvičení
Roztažení: placka
Kliky: 50
Dřepy s výskokem: 50
Stoj na rukou: 50 vteřin
Přítahy: 10
Technika ve výskoku: Tobi Geri (do výše své výšky + 20 cm)

C) Kumite
(3) Yakusoku Kumite: Uke Kaeshi (Blok a obrana) – použití různých úderů a kopů
(4) Jiyu Kumite: 60 vteřin 3 kola