ŽLUTÝ PÁS
(6 & 5 Kyu)
A) Techniky
Kihon
(1) Postoje (Tachikata)
Kakeashi Dachi

(2) Údery (Tsuki)
Tettsui, Nukite, Shotei

(3) Bloky (Uke)
Morote Uke, Mawashi Uke, Shuto Mawashi Uke

(4) Dýchání (Kokyu Ho)
Ibuki

Ido
Kokutsu Dachi Shuto Mawashi Uke, Enkei Gyaku Tsuki
Sanchin Dachi: pohyb vpřed a vzad, Mawate, Sanchin Dachi + Seiken Chudan Gyaku Tsuki
Kiba Dachi: pohyb vpřed a vzad (Mae Kosa, Ushiro Kosa), Mawate, Kiba Dachi Jun Tsuki, Tettsui
Zenkutsu Dachi + Jodan Uke – Seiken Chudan Gyaku Tsuki
Zenkutsu Dachi + Mae Geri – Seiken Chudan Tsuki

Kata
Pinan Sono Ichi & Ni, Sanchin

B) Kondiční cvičení
Roztažení: placka
Kliky: 40
Dřepy s výskokem: 40
Stoj na rukou: 40 vteřin
Přítahy: 8
Technika ve výskoku: Tobi Geri (do výše své výšky + 15 cm)

C) Kumite
(1) Yakusoku Kumite: použití různých úderů a kopů
(2) Jiyu Kumite: 60 vteřin