MODRÝ PÁS
(8 & 7 Kyu)
A) Techniky
Kihon
(1) Postoje (Tachikata)
Kokutsu Dachi, Nekoashi Dachi

Ido
V Kokutsu Dachi (Nekoashi Dachi): pohyb vpřed a vzad, Mawate, Kokutsu Dachi + Chudan Uchi Uke
V Zenkutsu Dachi: pohyb vpřed a vzad, Mawate, Zenkutsu Dachi + Seiken Oi Tsuki 2x
Zenkutsu Dachi + Seiken Chudan Sanbon Tsuki

Kata
Taikyoku Sono San, Sokugi Taikyoku Sono Ni & San

B) Kondiční cvičení
Roztažení: placka
Kliky: 30
Dřepy s výskokem: 30
Stoj na rukou: 30 vteřin
Přítahy: 5
Technika ve výskoku: Tobi Geri (do výše své výšky + 10cm)

C) Kumite
(1) Yakusoku Kumite: blok proti úderu – Tsuki, blok proti kopu – Tsuki, blok proti úderu – Keri, blok proti kopu – Keri
(2) Jiyu Kumite: 30 vteřin